header back
header

Lasteaiale

Paemuuseumi õuesõppe programmid lasteaiale ja põhikooli esimesele astmele Porkunis. “Märka ja avasta paekivi!”

Lasteaiale: Vanemale rühmale

Paekivi märkamine ümbruses: Looduses ja inimeste poolt kasutatuna.

Miks küsimuste küsima harjumine: jäljed paekivis, kõrvutamine looduses esinevate muude jälgedega.

Paekivi meeltele: paekivi nägemine, maitsmine, kuulamine, kompimine.

Paekivi vastandlike omaduste tundmaõppimine: (Paekivi on tugev/nõrk, kahvatu/värvikas, kasulik/jääb jalgu, on maa all/maa peal). “Mängud.”

Programmi kestvus: 1,5h

Grupi suurus: kuni 15 last, korraga võtame vastu kuni 2 gruppi.

Läbiviimise periood: mai – septembri lõpp.