header back
header

Levik

Eestis on paekivi levik seotud Ordoviitsiumi ja Siluri ajastuga. Siinne paekivi kuulub vanimate hulka kogu maailmas. Paekivilademe kogupaksus ulatub mõnekümnest meetrist Põhja-Eesti pankrannikul 400 meetrini Lõuna-Eestis. Paekivi avaneb umbes poolel Eesti territooriumil. Põhjarannikul, pankrannikust põhja pool avanevad Kambriumi setted ja seal paekivi puudub. Lõuna-Eestis katavad paekiviladet Devoni liivakivid. Kõik lademed asuvad Eestis lõuna suunas kaldu (2-4,4 meetrit kilomeetri kohta).

Rändkividena ja pärastjääaegsete setete koosseisus (kruus) võib paekivi leida ka Lõuna-Eestist. Mandrijääga on üksikud Eestist pärit paekivist rändrahnud liikunud ka vastupidises suunas – Soome.

Kaart: Tiit Kaljuste