header back
header

Porkuni järv

Foto Tiit KaljustePorkuni järv (pindala 44,6 ha, pikkus 2 km) asub 107 m kõrgusel merepinnast Porkuni ürgorus. Veekogu on suuremalt jaolt tekkinud süvendamise ja ülespaisutamise teel. Seda on tehtud mitmeid kordi, esmalt piiskopilinnust rajades, hiljem mõisa- aegadel. Järv koosneb neljast osast.

Allikatest toituv Porkuni järv on Valgejõe alguseks, allikad asuvad järve lõunaosas. Valgejõgi suubub Loksa linnas Soome lahte, tema pikkus on 85 km.

Järv 2006 aastal.

Järv 2006 aastal

Järv on saanud kuulsaks veetaseme kõikumise tõttu. Järve põhjas olevate karstilõhede tõttu on järv mõnel aastal jäänud täiesti kuivaks, paljastades järvepõhja ja hävitanud kalastiku.

Kõikuva veetaseme tõttu on järve lõunaossa tekkinud ujuvad saared, mis vahetavad oma asukohta. Arvukatest allikatest on tuntumad Kaieallikas ja Külmaallikas, millede kohta on teada mitmeid rahvajutte.