header back
header

Kaitseala

Põhjasõja-aegne mänd. Foto Tiit KaljustePorkuni maastikukaitseala (pindala 11,45 km2, kaks lahusmaatükki) loodi 2005. aastal. Porkuni ümbrus on maastikuliselt hästi liigendunud. Viimase jääaja pärandiks on hulk pikliku kujuga oose ja nende vahele jäävaid soostunud metsajärvi. Vallseljakute suhteline kõrgus küünib 25 meetrini ja nõlva kalle kuni 30 kraadini.

Maastikukaitseala kaitse-eesmärk on Porkuni-Neeruti oosistu lõunaosa maastikuilme säilitamine, Võhmetu-Lemküla-Porkuni karsti- järvede ja metsakoosluste ning kaitsealuste taime- ja linnuliikide kaitse.

Tähelepanu väärivad ka haruldased madalikuniidud aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga. Maastiku- kaitseala on tsoneeritud piiranguvööndisse.

kaitseala